Modelarze Redukcyjni Łask 

Telefon: niebawem 

 E-mail: modelarze.lask@onet.pl

VII Konkurs Modeli Redukcyjnych - Łask 2019

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

 

07-08.09.2019r.

 

Konkurs rozegrany zostanie tylko w kategorii „SENIOR” (18 lat i więcej)

PODZIAŁ NA KLASY:

KS1 – Samoloty i śmigłowce skala 1:72 i mniejsze

KS2 – Samoloty i śmigłowce skala 1:48

KS3 – Samoloty i śmigłowce skala 1:35 i większe

 

KP1 – Pojazdy kołowe i gąsienicowe skala 1:72 i mniejsze

KP2 – Pojazdy kołowe i gąsienicowe skala 1:48

KP3 – Pojazdy kołowe i gąsienicowe 1:35 i większe

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Każdy modelarz może wystawić maksymalnie dwa własnoręcznie wykonane modele w każdej z klas. Do modelu musi być dołączona dokumentacja zawierająca zdjęcia, rysunki, schematy malowania i plany na podstawie których wykonany został model.

W przypadku gdy waloryzowana część znajduje się w miejscu nie widocznym dla komisji sędziowskiej wskazanym jest dołączenie dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej dany etap budowy.


Warunkiem rozegrania klasy jest uczestnictwo minimum trzech Modelarzy w danej klasie.

Modele które były nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu nie będą brane pod uwagę podczas prac komisji sędziowskiej.

OCENA MODELI:

Komisja sędziowska wybrana przez organizatorów zostanie podzielona na podkomisje w składzie 3 osoby na daną klasę. Członkowie komisji nie mogą wystawiać modeli w klasach przez siebie ocenianych.

Sędzia główny zawodów lub organizator:
a) przeprowadza odprawę sędziów przed rozpoczęciem prac komisji,
b) przypomina zasady i kryteria oceny,
c) ustala składy poszczególnych komisji i przydziela klasy do oceny,
d) nadzoruje pracę komisji,
e) w sytuacjach spornych może nakazać komisji ponowne przeprowadzenie oceny, jeżeli uzna to za stosowne.
f) odpowiada za protokół końcowy oraz rozpatruje zgłoszone protesty i uwagi.

Oceny dokona komisja sędziowska złożona z co najmniej trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów zgodnie z tabelą oceny modelu. W przypadku małej ilości modeli organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas. Na kartach sędziowskich powinny być umieszczone oceny danej podkomisji w zakresie poszczególnych elementów podlegających ocenie, oraz sumaryczna ocena całościowa modelu. Ponadto na karcie oceny wymagane są czytelne podpisy członków podkomisji. Wyniki w konkursach punktowych powinny być wywieszone minimum 1 godzinę przed zakończeniem imprezy. Zwycięzcą zostaje model, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Nagrodzone zostaną modele za 1, 2, i 3 miejsce.
Wszelkiego rodzaju komentarze, próby podpowiedzi i sugestie ze strony zawodników w czasie pracy komisji będą skutkowały dyskwalifikacją zawodnika oraz jego modeli.


ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODCZAS OCENY:


1 Wykonanie modelu wygląd ogólny.

- pierwsze wrażenie na tle pozostałych modeli 10 pkt.

2 Jakość wykonania modelu

- stopień trudności modelu (ilość detali, jakość produktu wyjściowego, zgodność z oryginałem itp.) 10 pkt.
- ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw – 10 pkt.

- ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu. Wykonanie lub odtworzenie linii podziału blach, wykonanie nitowania - 10 pkt.
- jakość i sposób montażu w modelu elementów gotowych z żywicy, blachy fototrawionej elementów toczonych - 5 pkt.
- wykonanie kabiny, czystość oszklenia, wnętrze kabiny i stanowisk strzelców, wykonanie tablic przyrządów pokładowych, fotela, pasów, wyposażenia - 10 punktów
- silnik i zespoły napędowe – silnik z zestawu – maks. 5 punktów

- silnik wykonany od podstaw – maks.10 punktów.


3 Malowanie i kalkomanie

- kształt plam kamuflażowych, rozmieszczenie kolorów, przejście kolorów 10 punktów
- faktura powierzchni, jakość malowania 5 punkty
- jakość i ilość położonej kalkomanii 5 punkty

4 Ślady eksploatacji

- wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji 10 punktów.

 

Razem: 100 punktów

Podane ilości punktów to maksymalne ilości punktów które mogą być przyznane.

Design by: www.diablodesign.eu