Modelarze Redukcyjni Łask 

Telefon: niebawem 

 E-mail: modelarze.lask@onet.pl

07-08.09.2019r.

Gimnazjum Publiczne nr 1 im. kard. S. Wyszyńskiego

ul. Narutowicza 28

98-100 Łask

 

PROGRAM FESTIWALU:

07.09.2019r.

9:00-13:00  -  przyjmowanie modeli
9:00-16:00  - giełda modelarska oraz wystawa modeli dla zwiedzających (wstęp wolny)
11:00-13:00  - wycieczka na lotnisko dla uczestników festiwalu
13:00-15:00  - warsztaty modelarskie dla najmłodszych (zapewniamy modele i narzędzia - wszystko pod okiem doświadczonych modelarzy)
15:30-16:00  - odprawa sędziów
16:00  - początek oceny modeli
18:00  - spotkanie integracyjne (tylko osoby pełnoletnie)

 

08.09.2019r.

9:00-13:00  -  wystawa modeli dla zwiedzających (wstęp wolny)
10:00-12:00  - warsztaty modelarskie dla najmłodszych (zapewniamy modele i narzędzia - wszystko pod okiem doświadczonych modelarzy)
13:00-15:00  - rozdanie nagród oraz zakończenie wystawy
     
15:00  - odbiór modeli

 

 

RODZAJ KONKURSU:

Festiwal ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni. Celem Festiwalu jest popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE (ZAWODNICY):

- festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających,

- warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej,

- do modelu nie jest wymagana dokumentacja,

- zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

- do konkursu i wystawy przyjmowane będą modele dostarczone na miejsce zawodów w dniu 07.09.2019r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00,

- dopuszcza się możliwość przyjęcia modeli po godzinie 13:00 ale po wcześniejszym telefonicznym uprzedzeniu o możliwości spóźnienia się.

- uczestnik festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie ale klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie,

- do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszeniową, nieczytelnie lub niekompletnie wypełnione zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.

- każda klasa zostanie rozegrana bez względu na ilość modeli,

- Członkowie "Stowarzyszenia Modelarze Redukcyjni Łask" nie mogą wystawiać swoich modeli do Konkursu oraz Festiwalu, mogą natomiast zgłaszać modele jako wystawowe,

- Nagrody nieodebrane przez osoby wyróżnione w trakcie ceremonii rozdania nie będą wysyłane do zwycięzców. Wrócą do puli nagród na rok kolejny.

- Organizatorzy dołożą wszelkich starań w kierunku pilnowania modeli jednak  nie będą ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia modeli w czasie trwania wystawy.

- Odbiór modeli będzie możliwy po zakończeniu ceremonii rozdania nagród. Wcześniejsze wydawanie modeli tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych za zgodą organizatorów.

- Modele pozostawione nie będą rozsyłane do właścicieli. W przypadku pozostawienia model może być wydany właścicielowi do rąk własnych za okazaniem odcinka karty startowej lub podczas kolejnej edycji konkursu także do rąk własnych właściciela.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE (WYSTAWCY):

 

- chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji miejsca do dnia 01.09.2019r (nie pobieramy opłaty za stanowisko ale mile widzianym będzie dodanie do puki nagród czegoś z własnego asortymentu).

OCENA MODELI ORAZ NAGRODY:

- zgłoszone na festiwal modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”,

- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu,

- komisja sędziowska zostanie wybrana przez organizatorów w konsultacji z Sędzią Głównym spośród uczestników zawodów,

- osoba, wystawiająca modele, za zgodą organizatorów może sędziować dowolne klasy za wyjątkiem tych w których poddaje ocenie swoje modele,

- nie poinformowanie o własnych modelach w przydzielonej do oceny klasie skutkuje dyskwalifikacją jako zawodnika oraz sędziego,

- podczas działania komisji sędziowskiej, dopuszcza się przebywanie zawodników na sali wystawowej. Jakakolwiek ingerencja zawodnika w prace komisji (sugestie, uwagi, gesty itp.) skutkować będzie dyskwalifikacją.

- modele "gotowe" które nie wymagały sklejania i malowania nie będą brane pod uwagę.

Sędzia główny zawodów:
a) przeprowadza odprawę sędziów przed rozpoczęciem prac komisji,
b) przypomina zasady i kryteria oceny,
c) ustala składy poszczególnych komisji i przydziela klasy do oceny,
d) nadzoruje pracę komisji,

 

DYSKWALIFIKACJE:

Dyskwalifikacji będą podlegać modelarze którzy:

- wystawiają pod swoim nazwiskiem modele których nie są autorami,

- wystawiają modele w nie swojej grupie wiekowej,

- nie przestrzegają innych punktów regulaminu

 

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:

Młodzik - 0 ÷12 lat

Junior – 13 ÷16 lat

Senior – 17 lat i więcej.

PODZIAŁ NA KLASY:

 

MŁODZIK

MS - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MP - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MF - figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MO - statki i okręty wszystkie skale.

MD - dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

 

JUNIOR

Lotnicze:

JS1 – samoloty tłokowe (bez podziału na skale)

JS2 – samoloty odrzutowe(bez podziału na skale)

JS3 – samoloty cywilne (bez podziału na skale)

JH – śmigłowce (bez podziału na skale)

Pojazdy:

JPG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
JPG2 – pojazdy gąsienicowe 1:48 i większe
JPK1 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:72 i mniejsze
JPK2 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:48 i większe
JPSZ – pojazdy szynowe (bez podziału na skale)
JA – artyleria bez napędu (bez podziału na skale)
JPCO – pojazdy cywilne osobowe (bez podziału na skale)
JPCC – pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne (bez podziału na skale)
JM – motocykle (bez podziału na skale)

Statki i okręty:

JOS – okręty, statki i żaglowce (bez podziału na skale)

 

Figurki:

JF1 – figurki piesze i konne (bez podziału na skale)

JF2 – popiersia

JF3 – figurki fantasy (bez podziału na skale)

Dioramy:

JD1 – dioramy lotnicze (bez podziału na skale)

JD2 – dioramy lądowe (bez podziału na skale)

JD3 – dioramy morskie (bez podziału na skale)

 

Inne:

JSF – modele SF (science fiction), statki kosmiczne itp.

JK – kolekcje (min. 5 modeli tematycznie związanych)

JF – funnymodels (czyli wszystko co zabawne i niepasujące do pozostałych klas)

 

 

SENIOR

Lotnicze:

S1 – samoloty I wojna światowa (bez podziału na skale)

S2 – samoloty tłokowe skala 1:72 i mniejsze

S3 – samoloty tłokowe skala 1:48                                                                     

S4 – samoloty odrzutowe skala 1:72 i mniejsze

S5 – samoloty odrzutowe skala 1:48

S6 – samoloty cywilne bez podziału na skale

S7 – samoloty skala 1:32 i większe

H1 – śmigłowce skala 1:72 i mniejsze

H2 – śmigłowce skala 1:48 i większe

Pojazdy:

PG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

PG2 – pojazdy gąsienicowe 1:48

PG3 – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

PK1 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:72 i mniejsze

PK2 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:48

PK3 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:35 i większe

PSZ – pojazdy szynowe (bez podziału na skale)

A – artyleria bez napędu (bez podziału na skale)

PCO – pojazdy cywilne osobowe (bez podziału na skale)

PCC – pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne (bez podziału na skale)

M – motocykle (bez podziału na skale)

Statki i okręty:

OS1 – okręty nawodne i statki (bez podziału na skale)

OS2 – żaglowce (bez podziału na skale)

OS3 – okręty podwodne (bez podziału na skale)

Figurki:

F1 – figurki 90mm i większe

F2 – figurki 55mm -89mm

F3 – 54mm i mniejsze

F4 – figurki konne (bez podziału na skale)

F5 – popiersia

F6 – figurki fantasy (bez podziału na skale)

Dioramy:

D1 – dioramy lotnicze (bez podziału na skale)

D2 – dioramy lądowe (bez podziału na skale)

D3 – dioramy morskie (bez podziału na skale)

Inne:

SF - modele SF (science fiction), statki kosmiczne itp.

K - kolekcje (min. 5 modeli tematycznie związanych)

F - funny models (czyli wszystko co zabawne i niepasujące do pozostałych klas)

AN – anatomia modelarska (czyli podzespoły, agregaty, elementy wyposażenia lub budowy samolotów, pancerki i innych).

 

PONADTO W RAMACH KONKURSU ROZEGRANE ZOSTANĄ:

1. VII KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH

2. KONKURS Z OKAZJI 80-TEJ ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ "WRZESIEŃ 1939"

NAGRODY SPECJALNE OD ORGANIZATORÓW:
 
1.  Best Of Show - za najciekawszy model Festiwalu / Konkursu;
2. "Mini Grand Prix" za najciekawszy model lotniczy;
3. "Mini Grand Prix" za najciekawszy model lądowy;
4. "Mini Grand Prix" za najciekawszą dioramę;
5. "Mini Grand Prix" za najciekawszą figurkę lub popiersie;
6. "Mini Grand Prix" za najciekawszy model statku lub okrętu;
7.  Za najciekawszy model samolotu transportowego lub bombowego;
8.  Za najciekawszy model lotniczy wśród juniorów;
9.  Za najciekawszy model lądowy wśród juniorów;
10. Za najciekawszą figurkę konną;
11. Za najciekawszy model pojazdu kołowego / gąsienicowego w barwach polskich.
12. Za najciekawszy model samolotu lub śmigłowca w barwach polskich (SENIOR).
13. Za najciekawszy model samolotu lub śmigłowca w barwach polskich (JUNIOR/MŁODZIK).
14. Dla najmłodszego zawodnika biorącego udział w festiwalu;
15. Za najciekawszy model samolotu / śmigłowca w barwach z Łasku (10plm, 10elt, 32blt);
16. Od Dowódcy 32 BLT za najciekawszy model samolotu F-16 (Senior);
17. Od Dowódcy 32 BLT za najciekawszy model samolotu F-16 (Junior lub Młodzik);
18. Za najciekawszy model pojazdu, figurki lub statku kosmicznego „SCI-FI”
19. Za najciekawsze stoisko klubowe;
20. Dla modelarza/klubu modelarskiego który przebył najdłuższą drogę do Łasku.
21. Za najciewkawszy model samolotu lub śmigłowca w barwach cywilnych.
22. Za najciekawszy model pojazdu cywilnego.
23. Za najciekawszy model statku lub okrętu.
24. Za najciekawszy model lotniczy (POOTWIERANY).
25. Za najciekawszy model lądowy (POOTWIERANY).

 NAGRODY SPECJALNE OD SPONSORÓW:
 
1.  Od Grupy Tomcatsky za najciekawszy model samolotu F-14;

 

 

ELEKTRONICZNE ZGŁASZANIE MODELI  - TU NACIŚNIJ  !!!

 

NASI SPONSORZY:

WSPARCIE 2019

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ NASZYCH SPONSORÓW:

HZ NAGRODY

 Mirage

 Nagrody dream

Nagrody Mastter

 revell

 Toro Model

wamod gifty

 data

 

 NASZE NAGRODY:

20190721 232723 

 statek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grand prix

grand prix noc

konna

konkurs 80 lecie

 lask cd

 

 

 

 

Zapraszamy do Łasku!!!

 

Design by: www.diablodesign.eu