Modelarze Redukcyjni Łask 

Telefon: niebawem 

 E-mail: modelarze.lask@onet.pl

PLAKAT 2021 01

 

Data: 11- 12.09.2021r.

Miejsce: Sala Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Warszawskiej 13; 98-100 Łask  (wjazd od ul. Objazdowej)

PROGRAM FESTIWALU:   

11.09.2021r.

9:00-13:00  -  przyjmowanie modeli

9:00-16:00  -  giełda modelarska oraz wystawa modeli dla zwiedzających (wstęp wolny)

11:00-13:00  -  wycieczka na lotnisko dla uczestników festiwalu

13:00-15:00  -  warsztaty modelarskie dla najmłodszych (zapewniamy modele i narzędzia - wszystko pod okiem doświadczonych modelarzy)

15:30-16:00  -  odprawa sędziów

16:00  -  początek oceny modeli

18:00  -  spotkanie integracyjne BAR CEZAR (tylko osoby pełnoletnie)

12.09.2021r.

9:00-13:00  -  wystawa modeli dla zwiedzających (wstęp wolny)12.09.2021r.

13:00-15:00  -  rozdanie nagród oraz zakończenie wystawy

15:00  -  odbiór modeli

 

RODZAJ KONKURSU:

Festiwal ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni. Celem Festiwalu jest popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE (ZAWODNICY):

- festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających,

- warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej,

- do modelu biorącego udział w festiwalu nie jest wymagana dokumentacja,

- zgłoszenie modelu do festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

- do festiwalu przyjmowane będą modele dostarczone na miejsce zawodów w dniu 11.09.2021r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00,

- dopuszcza się możliwość przyjęcia modeli po godzinie 13:00 ale po wcześniejszym telefonicznym uprzedzeniu o możliwości spóźnienia się.

- uczestnik festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie ale klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie,

- do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszeniową, nieczytelnie lub niekompletnie wypełnione zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.

- organizator zastrzega sobie możliwość łączenia klas w przypadku nie wystarczającej ilości modeli (min 4) w klasie,

- Nagrody nieodebrane przez osoby wyróżnione w trakcie ceremonii rozdania nie będą wysyłane do zwycięzców. Wrócą do puli nagród na rok kolejny.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań w kierunku pilnowania modeli jednak  nie będą ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia modeli w czasie trwania wystawy.

- Odbiór modeli będzie możliwy po zakończeniu ceremonii rozdania nagród. Wcześniejsze wydawanie modeli tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych za zgodą organizatorów.

- Modele pozostawione nie będą rozsyłane do właścicieli. W przypadku pozostawienia model może być wydany właścicielowi do rąk własnych za okazaniem odcinka karty startowej lub podczas kolejnej edycji konkursu także do rąk własnych właściciela.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE (WYSTAWCY):

- chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji pod numerem tel. +48 733 622 997 miejsca do dnia 01.09.2021r (nie pobieramy opłaty za stanowisko ale prosimy o dodanie do puli nagród czegoś z własnego asortymentu).

OCENA MODELI ORAZ NAGRODY:

- zgłoszone na festiwal modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”,

- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu,

- komisja sędziowska zostanie wybrana przez organizatorów,

- osoba, wystawiająca modele, za zgodą organizatorów może sędziować dowolne klasy za wyjątkiem tych w których poddaje ocenie swoje modele,

- nie poinformowanie o własnych modelach w przydzielonej do oceny klasie skutkuje dyskwalifikacją jako zawodnika oraz sędziego,

- jakakolwiek ingerencja zawodnika w prace komisji (sugestie, uwagi, gesty itp.) skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją.

- modele "gotowe" które nie wymagały sklejania i malowania nie będą brane pod uwagę.

Sędzia główny zawodów:
a) przeprowadza odprawę sędziów przed rozpoczęciem prac komisji,
b) przypomina zasady i kryteria oceny,
c) ustala składy poszczególnych komisji i przydziela klasy do oceny,
d) nadzoruje pracę komisji,

DYSKWALIFIKACJE:

Dyskwalifikacji będą podlegać modelarze którzy:

- wystawiają pod swoim nazwiskiem modele których nie są autorami,

- wystawiają modele w nie swojej grupie wiekowej,

- ingerencja w prace komisji,

- nie przestrzegają innych punktów regulaminu.

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:

Młodzik - 0 ÷12 lat

Junior – 13 ÷17 lat

Senior – 18 lat i więcej.

PODZIAŁ NA KLASY:

MŁODZIK

MS - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MP - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MF - figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MO - statki i okręty wszystkie skale.

MD - dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

JUNIOR

Lotnicze:

JS1 – samoloty tłokowe (bez podziału na skale)

JS2 – samoloty odrzutowe(bez podziału na skale)

JS3 – samoloty cywilne (bez podziału na skale)

JH – śmigłowce (bez podziału na skale)

Pojazdy:

JPG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
JPG2 – pojazdy gąsienicowe 1:48 i większe
JPK1 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:72 i mniejsze
JPK2 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:48 i większe
JPSZ – pojazdy szynowe (bez podziału na skale)
JA – artyleria bez napędu (bez podziału na skale)
JPCO – pojazdy cywilne osobowe (bez podziału na skale)
JPCC – pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne (bez podziału na skale)
JM – motocykle (bez podziału na skale)

Statki i okręty:

JOS – okręty, statki i żaglowce (bez podziału na skale)

Figurki:

JF1 – figurki piesze i konne (bez podziału na skale)

JF2 – popiersia

JF3 – figurki fantasy (bez podziału na skale)

Dioramy:

JD1 – dioramy lotnicze (bez podziału na skale)

JD2 – dioramy lądowe (bez podziału na skale)

JD3 – dioramy morskie (bez podziału na skale)

Inne:

JSF – modele SF (science fiction), statki kosmiczne itp.

JK – kolekcje (min. 5 modeli tematycznie związanych)

JF – funnymodels (czyli wszystko co zabawne i niepasujące do pozostałych klas)

 

 

SENIOR

Lotnicze:

S1 – samoloty I wojna światowa (bez podziału na skale)

S2 – samoloty tłokowe skala 1:72 i mniejsze

S3 – samoloty tłokowe skala 1:48                                                                     

S4 – samoloty odrzutowe skala 1:72 i mniejsze

S5 – samoloty odrzutowe skala 1:48

S6 – samoloty cywilne bez podziału na skale

S7 – samoloty skala 1:32 i większe

H1 – śmigłowce skala 1:72 i mniejsze

H2 – śmigłowce skala 1:48 i większe

Pojazdy:

PG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

PG2 – pojazdy gąsienicowe 1:48

PG3 – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

PK1 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:72 i mniejsze

PK2 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:48

PK3 – pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe 1:35 i większe

PSZ – pojazdy szynowe (bez podziału na skale)

A – artyleria bez napędu (bez podziału na skale)

PCO – pojazdy cywilne osobowe (bez podziału na skale)

PCC – pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne (bez podziału na skale)

M – motocykle (bez podziału na skale)

Statki i okręty:

OS1 – okręty nawodne i statki (bez podziału na skale)

OS2 – żaglowce (bez podziału na skale)

OS3 – okręty podwodne (bez podziału na skale)

Figurki:

F1 – figurki 90mm i większe

F2 – figurki 55mm -89mm

F3 – 54mm i mniejsze

F4 – figurki konne (bez podziału na skale)

F5 – popiersia

F6 – figurki fantasy (bez podziału na skale)

Dioramy:

D1 – dioramy lotnicze (bez podziału na skale)

D2 – dioramy lądowe (bez podziału na skale)

D3 – dioramy morskie (bez podziału na skale)

Inne:

SF - modele SF (science fiction), statki kosmiczne itp.

K - kolekcje (min. 5 modeli tematycznie związanych)

F - funny models (czyli wszystko co zabawne i niepasujące do pozostałych klas)

AN – anatomia modelarska (czyli podzespoły, agregaty, elementy wyposażenia lub budowy samolotów, pancerki i innych).

 

NAGRODY SPECJALNE OD ORGANIZATORÓW:
 
1.  Best Of Show - za najciekawszy model Festiwalu / Konkursu;
2. "Mini Grand Prix" za najciekawszy model lotniczy;
3. "Mini Grand Prix" za najciekawszy model lądowy;
4. "Mini Grand Prix" za najciekawszą dioramę;
5. "Mini Grand Prix" za najciekawszą figurkę lub popiersie;
6. "Mini Grand Prix" za najciekawszy model statku lub okrętu;
7.  Za najciekawszy model samolotu transportowego lub bombowego;
8.  Za najciekawszy model lotniczy wśród juniorów;
9.  Za najciekawszy model lądowy wśród juniorów;
10. Za najciekawszą figurkę konną;
11. Za najciekawszy model pojazdu kołowego / gąsienicowego w barwach polskich.
12. Za najciekawszy model samolotu lub śmigłowca w barwach polskich (SENIOR).
13. Za najciekawszy model samolotu lub śmigłowca w barwach polskich (JUNIOR/MŁODZIK).
14. Dla najmłodszego zawodnika biorącego udział w festiwalu;
15. Za najciekawszy model samolotu / śmigłowca w barwach z Łasku (10plm, 10elt, 32blt);
16. Od Dowódcy 32 BLT za najciekawszy model samolotu F-16 (Senior);
17. Od Dowódcy 32 BLT za najciekawszy model samolotu F-16 (Junior lub Młodzik);
18. Za najciekawszy model pojazdu, figurki lub statku kosmicznego „SCI-FI”
19. Za najciekawsze stoisko klubowe;
20. Dla modelarza/klubu modelarskiego który przebył najdłuższą drogę do Łasku.
21. Za najciewkawszy model samolotu lub śmigłowca w barwach cywilnych.
22. Za najciekawszy model pojazdu cywilnego.
23. Za najciekawszy model statku lub okrętu.
24. Za najciekawszy model lotniczy (POOTWIERANY).
25. Za najciekawszy model lądowy (POOTWIERANY).

 W ramach festiwalu rozegrany zostani konkurs z okazji 30 rocznicy zakończenia operacji Pustynna Burza.

 

Docierają powoli nagrody od naszych sponsorów:

Od firmy Cobi s.a. dystrybutora modeli firmy Revell:

 COBI 01

COBI 02

COBI 03

 Od firmy Mistercraft:

 

MISTERCRAFT

Od firmy Hobby Zone:

Od hurtowni modelarskiej Dream:

 DREAM

 Od firmy Wamod:

WAMOD

Od firmy Mirage Hobby;

mirage 2021

 Od wydawnictwa Stratus;

20210728 151134

 Od firmy Toro Modles;

20210730 132734

Od wydawnictwa KSprint;

20210726 133754

 Dotarły kolejne nagrody od firmy TECHMOD

20210810 003418

Kolejne nagrody od Naszych Sponsorów!!!

Tym razem od Firmy MASTER

Master

Od sklepu AGTOM z Krakowa.

agtom

Od Sklepu MARTOLA z Warszawy

 martola

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom za wsparcie naszego Festiwalu !!!

Ujawniamy też kilka z naszych nagród, ale tylko kilka ....

 kubki

Medale

szka kw

Burmistrz Łasku także ufundował nagrody, w postaci pucharów. 

burmistrz

 Kolejne nagrody otrzymaliśmy od wydawnictwa Bellona oraz  .....

bellona

 

.... od firmy ARMAHOBBY

arma

 Nagrody od firmy Yahu:

20210825 200705

Od firmy IBG:

IBG

Festiwal coraz bliżej, wszystko dopięte na ostatni guzik, spływaja już chyba ostatnie nagrody.

Paczę z modelami otrzymaliśmy od HOBBY 2000

Ponadto Bony na kwotę 300 ufundował skllep MojeHobby.

Wyniki X Festiwalu Modeli Redukcyjnych - Łask 2021

 

1. Festiwal;

2. Konkurs;

3. Nagrody specjalne od organizatorów.

 

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu